CONGRATULATIONS FAMILY

 

As is normal the evs also have their vacations and in my case I have clear that I want to take advantage of them to know countries, places, people and different cultures. So we made a budget, looked at the map, chose destinations and got going. The route was demanding, we wanted to visit Budapest, Belgrade, Sarajevo and Zagrev in eight days, but we also did not want to stress … it’s the eternal dilemma, I guess the key as always is finding a balance.

 

As I do not want to be bored, I will say that Sarajevo is the city that most affected me. The city is surrounded by mountains, the same mountains that 25 years ago Serbian soldiers occupied to besiege the city for 1400 days, and from them one can contemplate their beauty while listening to the songs of the Muslims. It does not look like you’re in Europe, it’s just different.

 

To conclude, I confess that on Saturday June 10 I was dying of nerves, hundreds of miles in a small town, a football team was playing the promotion to a higher category. The thing went well and the Ondalan could celebrate a new conquest. CONGRATULATIONS FAMILY, YOU ARE THE BEST !! Wherever you are, GO BY YOU DABOR !!

 

by: Mike


Gratuláció  család

Mint mindenhol az önkéntes szolgálatnál is van vakáció és tisztán tudtam, hogy kiakarom használni ezt a lehetőséget, hogy megismerjek országokat, helyeket, embereket és különböző kultúrákat.  Szóval csináltunk egy költségvetést, megnéztük a térképet és kiválasztottunk a célállomást és mentünk. Az útvonal elég igényes , de megakartuk látogatni Budapestet, Belgrádot, Szarajevót és Zágrábot 8 nap alatt, de szintén nem akartunk nehézséget… ez egy örök dilemma, szerintem a kulcs, hogy megtaláljuk az egyensúlyt.

Ahogy nem akartam unott lenni, így maradtam Szarajevóban a városban, amely a legnagyobb hatással volt rám. A város körül hegyek vannak,  ugyanazok a hegyek , melyet 25 évvel ezelőtt szerbiai katonák foglaltak el 1400 napra. és valamelyikük talán elmélkedhetett a szépségükön, miközben a Muszlim dalokat hallgatta.  Nem úgy tűnik , mintha  Európában lennél, tejesen más.

Következtetésképpen, bevallom, hogy Június 10.-én haldokoltam az idegességtől,  100 mérföldekre egy kicsi faluban, egy labdarúgó csapat  egy magasabb kategóriában játszott. A dolog jól ment és  Ondalan új hódítót ünnepelhetett.  Gratulálok család, ti vagytok a legjobbak!!!! Bárhol is vagy,menj Te Magad Dalan!

 

by: Mikel

Hi¡¡ i´m xabi and my experience in the cookbook was so:

The volunteers were deciding who had to make the typical food in their countries,and i had no problems to cook for them and show to them.

My plate,so i said: why not? I started  to do the tortilla española, i think that was more easy but i forget it, not only cook too reccord and make the photos,the tortilla did not burn because God did not want it, jajaja.”

When i started to cook, peeling the potatoes, cutting the onion everything was going well, But the difficulty was in the pan, IT DIDN´T HANDLE¡¡

There was a step where I had to turn it over,lol.

but i was great, confortable, quiet, i just had problems in inexperience on recording and making the list because zoli not undertand me and where i

put piece he readed kilogrames jaja , but i know that they enjoyed with me and eating my tortilla,jajaja.

tamas is the photographer, i enjoyed with him a lot, tamas is a sociable man and very funny, and Who said that you could not work and enjoy at

the same time? and i do it.

And so it was that later in an activity I returned to cook more tortillas.

by: Xabi


 

Az önkénteseknek el kellett dönteni, hogy ki csinálja meg az országában található tipikus ételt, nem volt gond nekem, hogy  főzzek és mutassam meg nekik.

Szóval mondtam, hogy miért ne?  El kezdtem csinálni a spanyol tortilla-t, azt hittem könnyű , de már elfelejtettem , de nem csak főzünk , hanem közben felvételt, képeket készítünk, a tortilla nem égett oda , mert isten nem akarta ezt! hahaha

School visit

 

Almost holiday – so last week of our school visits. We had lessons with 7 and 8 grade. Our

main goal for this visit was to say goodbye for next 2 months, have some fun with kids and in

the same time to show them a little of our different cultures, languages, games from our

countries. We made a “tv contest” for them, so we created 2 teams.

First task: to recognize a language of sentence we gave to them: polish, english, spanish and

portuguese. It wasn’t easy, but they did it quite good. Second: popular game in Poland –

transporting ping pong ball from one place to another. Trick: without using hands, they had to

held a teaspoon with ball in mouth. We had a lot of fun with this game. And final task – quiz

about our countries: Poland, Spain and Portugal. We asked them about our typical food, wine,

traditions. Kids in 7 grade were so great, they knew almost everything.

The most important thing for this day was conclusion – we have a lot of differences,

languages, history, traditions, but we have so much more in common. We all humans, so we

should respect each other, cooperate with each other, never fight.

I hope they enjoyed time with us. We wish them all the best for holidays.

 

By: Milena

IT WAS WORTH IT

 

Honestly, I was a bit lazy to go to Arrival Training. Kémes has somehow become my new comfort zone and I did not feel like leaving it. Also , i thought: “I’m thirty years old and I do not want to meet a lot of young people who only think about partying.”

 

Those were my thoughts, but the volunteers and Timi convinced me to give the trip a chance. So I packed my suitcase and went to Budapest with Milena, the new volunteer. Once there, we soon began to meet people of all nationalities.

 

The dynamics started after eating and from the beginning were a challenge for me. On the one hand, my English is not very good and on the other hand, the feeling of shame when speaking in public in a language that you do not control. I tried to relax and open my mind, something told me that I could learn a lot from all that. And so it was, I learned things about assertiveness, about how to focus better, games that invited you to question the reality that you perceive as true and that suggested you open your mind and see life and everything around you with other eyes.

So as one of my favorite songs says, VALIO LA PENA, definitely. I met many people with very different ways of being and thinking and that always enriches.

 

by: Mikel

 


 

Megérte..

Őszintén,egy kicsit lusta voltam elmenni a megérkezés utáni tréningre. Kémes valahogy az új komfort zónám lett , és nem éreztem azt, hogy el akarom hagyni. ” Azt gondoltam: 30 éves vagyok és nem szeretnék  sok fiatallal találkozni, akik csak a bulira gondolnak. “

Azok voltak a gondolataim, de az önkéntesek és Timi meggyőztek, hogy adjak egy esélyt neki. Ezért bepakoltam az utazótáskám és elmentem Budapestre Milenával, az új önkéntessel. Egyszer csak, hamar mindenféle nemzetiségű emberrel találkoztunk. 

A dinamika evés után kezdődött és az elejétől kezdve egy kihívás volt számomra. Egyrészt, az angolom nem olyan jó, és a szégyen érzet mikor beszélek közösség előtt, azt nem lehet kontrollálni. Próbáltam lenyugodni és nyitott lenni, valami azt mondta , hogy sok mindent tanulhatok ebből. És az volt… Tanultam néhány dolgot a magabiztosságról, arról hogy hogyan fókuszáljunk jobban, játékokat, melyek kérdéseket keltenek benned , a valóság , amit igaznak érzékelsz és javasolt , hogy nyisd ki az elméd és értsd meg az életet és mindent ami körülötted van

Tehát, ahogy az egyik kedvenc zeném mondja: Valio La pena, egyértelműen. Sok emberrel találkoztam , akik különbözőképpen léteznek és gondolkodnak és ez mindig gazdagít. 

Írta: Mikel

On – arrival training

Last week (15 – 19 of May) we had a chance to experience an amazing event. On arrival training in Budapest. We met volunteers from different organizations around Hungary that are doing an EVS. They came from different countries as: Germany, Spain, Turkey, Poland, France, France, Georgia and Rumania. I was living in room with girl from Georgia, in loved in Poland so for me it was really nice to talked with her about my country.

During this training we got to know more about what EVS is, how this whole system works, we got to know a lot of games too. We played also a lot of psychological games so it was an opportunity not only to know each other but to know themselves a little better too. One day we was cooking our own dinner in shop-restaurant (belonging to one of hosting organizations for evs) so we got to know some traditional Hungarian recipes.

But for me the best part of this event was opportunity to meet 16 other volunteer and built some network here. We spent great time together, we got to know better our cultures, even a little our mother tongues. Most of us will spend almost a year in Hungary so we will have a lot of time and opportunity to visit each other or travel together to neighbouring countries.

 

After this training half of the group (including me) spent weekend in Budapest to finally know better this beautiful city.  We sightseed, we talked, we had party. I love this time.

 

By: Milena


Megérkezés utáni tréning

Múlt héten ( május 15-19.) volt szerencsénk átélni  egy lenyűgöző eseményt. Megérkezés utáni képzés Budapesten. találkoztunk önkéntesekkel, akik különböző szervezettől jöttek Magyarország körül, akik Európai Önkéntes Szolgálatot csinálnak szintén. Különböző országokból jöttek mint: Németország, Spanyolország, Törökország, Franciaország, Grúzia és Románia. Egy grúziai lánnyal laktam egy szobában, nagyon örültem, hogy beszélhettem az országomról. 

A tréning alatt többet megtudtunk az EVS-ről, hogyan működik az egész rendszer, és sok játékot megismerünk. Nagyon sok pszichológiai játékot játszottunk, tehát egy jó élmény volt nem csak megismerni egymást, hanem saját magunkat is .Egyik megfőztük a saját vacsoránkat egy étteremben ( ami a fogadó szervezethez tartozik) így megismerhetünk néhány  hagyományos magyar ételt.  

Nekem a legjobb része ennek az eseménynek, hogy megismertem másik 16 önkéntest, és kiépítem néhány kapcsolatot itt. nagyszerű időt töltöttünk el együtt, jobban megismertük a saját kultúránkat , még a saját anyanyelveinket is. köztünk sokan , majdnem  1 évet fogunk eltölteni Magyarországon , tehát sok időnk van még egymást meglátogatni vagy utazni a szomszédos országokba. 

A képzés után a csoport fele ( beleértve engem) Budapesten töltöttük a hetet, hogy végül  jobban megismerjük ezt a gyönyörű várost. Várost néztünk, beszélgettünk, buliztunk. Szeretem ezt az időt. 

Írta: Milena

Xavi arrived…

Hi!! my name is Xabi, from Spain, I decided to volunteer a long time ago, but the wait is worth it hehe and every day that passes I’m glad more.

As soon as they approved my project, I was very happy even though I had worries, the ticket, the journey to my new home and not to lose lol, the phone, money, how I was going to find myself there and enfin typical concerns …

And everything ready, I arrived at the airport at 5:30 am and I did not take off until 6.30 am, nervous about everything I did not know I would find, difficulty with the language, but I sat in my seat and saw the sun coming out between The clouds relaxed I arrived in madrid, I had never been to Barajas and it is huge, it took 5 minutes and I was looking forward to going to Budapest, 2 hours and a half, and getting on the plane I was lucky enough to have problems with my ticket and I went in business class, Sad because I do not touch the window and see budapest from the plane is one of the most beautiful things I’ve seen and that I love cities with sea ..

Good to arrive I was expected to take me to Harkany, a journey of two and a half hours and see how extensive and beautiful it is all this and upon arriving in the city, everything so different to what I am accustomed to, a silence an organization an architecture, The only problem was that I was incommunicado by the battery, but it was no problem, I found a plug in the station.

They took me to Kemes, i wanted to arrive at last and enjoy with my volunteers the arrival and rest a little bit, but it was impossible to have something to do before the end of the day, apart from buying food, so save everything prepare everything, and I went around Kemes Not too late because I had my first bike ride tomorrow.

My Croatian odyssey

From  the evening 27 th of April 2017 till the afternoon 3rd May 2017 I had  the longest journey during my EVS (for now).

I crossed the Hungarian-Croatian border near Donji Miholjac by bike. Thanks to the kindness of Sasa from Donji Miholjac I could leave my bike there safe and sound and explore Croatia using different means of transportation.

If to count all the ways I used to move, It would be:

Bikebusplane-walking/train-bus-walking/climbing-bus-walking/tram/climbing/bus-plane-bus-bike

Places:

Kemes- Donji Miholjac- Osijek- Zagreb-Dubrovnik-Zagreb-Osijek-Donji Miholjac-Kemes.

To describe it shortly  I visited Zagreb, the beautiful capital of Croatia and Dubrovnik, which surprised with its unique atmosphere and architecture. This time I stopped  in Osijek  for a while, just to continue my journey, but I’ve visited this intriguing city before.

Zagreb is colorful and full of life. I love the flower market just by the main train station and it sounds, sounds of a big city: shouts of  women presenting  their products on a market, cars, voices of tourists, trams…

The city center is divided into two parts:

elegant, neo-classical Lower Town with the botanical garden and edifices of many museums.

Climatic, medieval originating Upper Town, with narrow streets and the symbol of the city: St Mark’s Church.

Unhappily, when I was visiting all these places, was rainy.  But it didn’t stop me from enjoying the atmosphere of the city.

What’s even more interesting about Zagreb, is that the city is situated  near the Medvednica mountain. The highest peak, Sljeme, is around 1035 meters height, with the TV tower on the top. I climbed there through the wild forests of beeches  and spruces, but the peak can be also reached by bus or a cable car. For me the wide, sunny , mountain landscape was the perfect prize after being in the forest.

First impressions from Dubrovnik were also pretty strong. The landscape of Southern  Croatian coast is unique, full of small bays, rocks and islands.  In Dubrovnik I spent 3 days:  Together with my cousin and the best guide at the same time, I’ve been visiting multiple churches and museums, admiring the architecture of the old city and landscapes, eating ice-cream,  seafood and swimming in the cold and salty water of the Adriatic Sea. It was an amazing experience.

My overall journey to Croatia was intense, full of small adventures and discoveries. I hope I will visit all that places again;)

By Natalia